הבהרה -
באפשרותך לצפות באתר האינטרנט של ידידים בנתוני המוצרים הפנסיוניים שלך, כפי שהם מופיע במערכת של ידידים. לשם כך יש צורך בזיהוי שלך במערכת ובשימוש בסיסמא חד פעמית.
המידע על המוצרים הפנסיוניים והצבירות שלך באתר האינטרנט הינו אינפורמטיבי בלבד, אינו מחייב, ומבוסס על מידע המתקבל בידידים מעת לעת מיצרני המוצרים הפנסיוניים וממידע בתיק הלקוח שלך, אך הוא עשוי להיות לא מדויק בנסיבות שונות הקשורות להיבטי מיכון, עיבוד נתונים, מועדי עדכון ועוד. מודגש כי הנתונים הקובעים את זכויותיך במוצרים השונים הם אך ורק אלה המופיעים ברישומי היצרנים השונים (חברות הביטוח, חברות ניהול הפנסיה והגמל, לפי המקרה על פי מוצרי הביטוח שלך).


לתצוגה מייטבית כדאי לגלוש מדפדפן כרום

האתר נבנה ע"י עתיד הנדסת תוכנה.